Str. główna Konkursy
Czwartek, 28 sierpnia 2014 roku

KONKURSY
Konkurs Wiedzy Biblijnej
XIX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
dla szkół podstawowych

w roku szkolnym 2013/2014

„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3,2)

HONOROWY PATRONAT:
 • Biskupi diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej

ADRESACI:
 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

ORGANIZATORZY:
 • Wydziały Katechetyczne diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej
 • Doradcy metodyczni religii
 • Lokalne Wydziały Edukacji

CELE KONKURSU:
 • Poznanie Ewangelii według świętego Mateusza
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka
 • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże
 • Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej

TERMINY:
 • Etap szkolny: 24 października 2013r.
 • Etap rejonowy: 21 listopada 2013r.
 • Etap wojewódzki: 9 stycznia 2014r.

 

 
Wojewódzki Konkurs Biblijny
XIII WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY dla gimnazjów
w roku szkolnym 2013/2014

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie”
Iz 42,1a

ADRESACI:
Uczniowie klas I – III gimnazjum

HONOROWY PATRONAT:
Ksiądz Biskup Jan Kopiec – Ordynariusz Diecezji Gliwickiej

ORGANIZATOR:
Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice,
tel. 32 230 71 42, fax 32 230 78 88,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH:
 • Wydziały Katechetyczne: Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Archidiecezji Częstochowskiej, Diecezji Sosnowieckiej, Diecezji Gliwickiej
 • Doradcy metodyczni religii
 • Lokalne wydziały edukacji
TERMINY:
ETAP SZKOLNY: na terenie szkoły 5 grudnia 2013 r.
ETAP REJONOWY: 6 marca 2014 r.
FINAŁ WOJEWÓDZKI: 10 kwietnia 2014 r.
 
Ekumeniczny Konkurs Biblijny Jonasz
XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”
2013/2014


Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i protokołu na MEKWB "Jonasz" 2014. Przypominamy, że termin przysyłania zgłoszeń na konkurs upływa końcem listopada. FORMULARZ - PROTOKÓŁ
 • grupa I - klasy III i IV szkoły podstawowej, Lektura: Ewangelia Św. Mateusza
 • grupa II - klasy V i VI szkoły podstawowej, Lektura: Ewangelia Św. Mateusza
 • grupa III - klasy I, II i III gimnazjum, Lektura: Ewangelia Św. Mateusza
 • grupa IV - młodzież szkół ponadgimnazjalnych (w porozumieniu z organizatorami KWB)
 • edycja specjalna - młodzież szkół specjalnych i oddziałów zintegrowanych, zarówno podstawowych jak i średnich
Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach:
ETAP SZKOLNY przeprowadzony zostanie:
 • 14 stycznia 2014 r. - w Szkołach Podstawowych
 • 15 stycznia 2014 r. - w Gimnazjach i Szkołach Specjalnych

ETAP REJONOWY przeprowadzony zostanie:

 • 25 lutego 2014 r. - w Szkołach Podstawowych
 • 26 lutego 2014 r. - w Gimnazjach

FINAŁ – KURIA DIECEZJALNA w BIELSKU-BIAŁEJ
 • 6 maja2014 r. – Szkoły Podstawowe
 • 7 maja 2014r. – Gimnazja i Szkoły Specjalne

UROCZYSTE PODSUMOWANIE Z UDZIAŁEM LAUREATÓW I FINALISTÓW KWB „JONASZ” I KONKURSÓW TOWARZYSZĄCĄCH ODBĘDZIE SIĘ W BIELSKIM CENTRUM KULTURY - 17 czerwca 2014 r. o godz. 10.00
 
Olimpiada Teologii Katolickiej
XXIV EDYCJA 2013/2014

Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi:
Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary.

Jej celem jest zapoznanie uczniów z historią i świadectwem wiary męczenników XX wieku, ich życiem, działaniem i wpływem na sytuację i przemiany społeczno-kulturowe Europy i świata.

Organizatorzy:
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 • Bydgoska Kuria Biskupia
Etapy:
 • szkolny – przeprowadzany w dniu 29 listopada 2013 r.
 • diecezjalny – przeprowadzany w dniu 7 marca 2014 r.
 • ogólnopolski – przeprowadzany w Bydgoszczy w dniach 24-26 kwietnia 2014 r.
 
Mój Szkolny Kolega z Misji
„Kto wierzy, nie jest nigdy sam”

Konkurs "Mój Szkolny Kolega z Misji" ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Organizatorami i realizatorami Konkursu są: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" Konferencji Episkopatu Polski, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Temat konkursu, zaczerpnięty z encykliki „Lumen fidei” (nr 12), przypomina o wspólnotowym charakterze wiary. Organizatorzy pragną rozbudzić w młodych zainteresowanie misjami. Konkurs służy uwrażliwieniu dzieci i  młodzieży na konieczność wspierania misjonarzy, którzy nie tylko głoszą Ewangelię, ale poprzez działalność charytatywną i edukacyjną pomagają najuboższym dzieciom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Konkretnym i bezinteresownym wyrazem solidarności będzie, w ramach kategorii charytatywnej, wspólne dzieło – budowa przedszkola w Kolwezi w Demokratycznej  Republice Konga. W tym kraju, dotkniętym nieustannymi konfliktami zbrojnymi i wojnami dostrzega się szczególnie brak przedszkoli i szkół, które dałyby szansę dzieciom i młodzieży na zdobycie wykształcenia i zawodu.

Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna edycja Konkursu będzie obejmowała następujące kategorie: plastyczną, literacką, charytatywną, muzyczną oraz scenariusz zajęć lekcyjnych. Szczegółowe informacje (regulamin, zasady, kryteria oceny, zgłoszenia, terminy) znajdują się na stronie www.adgentes.misje.pl
Wszelkie pytania można kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Drogi Pamięci
Konkurs Edukacyjny Drogi Pamięci – III Edycja
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Edukacyjnym organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Jan Paweł II – Pielgrzym”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualnie i w zespołach liczących nie więcej niż 5 osób. Uczestnicy  indywidualni oraz zespoły powinny posiadać pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, rodzica, księdza).
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy na temat śladów pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w miejscach ich zamieszkania i środowiskach lokalnych. Zakres chronologiczny konkursu obejmuje trzy pierwsze podróże Papieża z lat 1979,1983 i 1897. Forma pracy jest dowolna. Może ona mieć charakter pisemny (np. esej, zbiór wywiadów, rozprawka), audiowizualny (film, słuchowisko) lub być prezentacją multimedialną.

O chęci udziału w  konkursie prosimy poinformować nas do dnia 1 marca 2013 r. pisząc na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub dzwoniąc pod numer telefonu :  503 442 201 – Michał Rukat

Prace przyjmować będziemy do 19 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników jest planowane na początek czerwca 2013 r.
Spośród nadesłanych prac  jury wybierze 3 najlepsze (osobno w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), które zostaną nagrodzone.  
Formularz zgłoszeniowy
 
Biblijny konkurs plastyczny
Międzynarodowy Biblijny konkurs plastyczny w roku szkolnym 2012-2013
"Biblia w oczach dzieci i młodzieży"
informacje na stronie: www.razemwdrodze.pl
 
Nauczanie Jana Pawła II
VII EDYCJA KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ


Tematem tegorocznego konkursu będzie: Wiara i rozum w nauczaniu Jana Pawła II


Terminarz:
 1. Do 30. XI  2013r. zgłoszenie zamiaru przystąpienia do konkursu.
 2. Do 9 XII 2013 r. przesłanie pytań konkursowych do poszczególnych placówek biorących udział w konkursie.
 3. 12 XII 2013 r. I etap konkursu w placówkach biorących udział w konkursie.
 4. Do 17 XII 2012 r. przesłanie wyników konkursu do organizatorów (tel. 661-165-762 po godzinie 19.00. lub na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 5. 14 III 2014 r. II etap konkursu w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4
 6. Do 19 III 2014 r. przesłanie faksem wyników II etapu konkursu do poszczególnych placówek biorących udział w konkursie.
 7. Oficjalne rozdanie nagród (miejsce i termin zostaną podane specjalnym pismem).

Kontakt z organizatorami:
 • Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 661-165-762 (po godz. 19.00.)
 • Strona internetowa Wydziału Katechetycznego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 • Kontakt: mgr Joanna Białożyt-Michalik, mgr Iwona Kareta lub dr Jacek Szpak.
 
Regulamin konkursu
Więcej…
 
Regulamin konkursu
Więcej…
 
Regulamin konkursu
Więcej…
 
Literatura
Więcej…
 
Regulamin konkursu
Więcej…
 
Lektury
Więcej…
 
Regulamin konkursu
Więcej…
 
Zagadnienia do konkursu
Więcej…
 
Lektury
Więcej…
 
Konkurs małych form teatralnych - uzupełniający
Więcej…
 
Konkurs plastyczny - uzupełniający
Więcej…
 
Konkurs fotograficzny - uzupełniający
Więcej…
 


Str. główna Konkursy
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 13.00
dodatkowo w środy
od 14.00 do 15.30

Dni skupienia

Terminy rejonowych Dni skupienia dla katechetów naszej diecezji. Więcej

Konferencje metodyczne

Plan konferencji metodycznych dla wszystkich profili szkół. Więcej

Pomoce katechetyczne

Podręczniki i środki dydaktyczne w przystępnej cenie można nabyć... Więcej
Copyright © 2002-2014 Wydział Katechetyczny - Kuria Diecezjalna w Bielsku-Białej